top of page

הצהרת נגישות

מאחר ואני עוסק פטור, לא חל על האתר חובת נגישות. יחד עם זאת, עשיתי כל שביכולתי כדי להנגיש את האתר costalita.art לקהל כמה שיותר רחב, כך שאנשים מכל קשת המוגבלויות יוכלו להשתמש בו. למרות שלא חלה עליי חובת נגישות, אני שואפת לציית כמה שיותר לחוק הנגישות לאתרים ולכללים של המרכז הישראלי להנגשת אתרים, המפרטים איך מנגישים אתרים לאנשים עם מוגבלות. אני מקווה שהציות לחוק ולכללים יהפוך את האתר שלנו לידידותי לכלל המשתמשים, אך לצערי לא התאפשר לי להנגיש את כל האזורים והחלקים של costalita.art . כמובן, אני כל הזמן מנסה להשתפר בנושא ומחפשת פתרונות חדשים שיאפשרו לי להנגיש חלקים נוספים באותה רמה. לכן, לאור אופיו הדינמי של האתר, יכולות להיות תקלות קטנות מדי פעם כשאעדכן אותו.

אם יש לכם שאלות, הערות או הצעות הקשורות להנגשת האתר, אשמח לשמוע אותן. על ידי או בזכות המשוב שלכם אוכל להשתפר.

bottom of page